R&D Training center
 

Školenia na zákazku

Väčšina kurzov môže byť pripravená podľa Vašich požiadaviek či už len pre zamestnancov Vašej spoločnosti alebo napr. pre skúšajúcich lekárov pracujúcich na Vašich projektoch. Takýto kurz sa môže konať vo Vašich alebo našich priestoroch, prípadne na inom mieste podľa dohody (napr. ako súčasť Stretnutia skúšajúcich či firemného mítingu). V prípade záujmu môžeme zabezpečiť aj ubytovanie a ďalšiu logistiku súvisiacu s mítingom.

V tejto podobe môžu byť pripravené o.i. nasledujúce kurzy:

  • Základný alebo Pokročilý kurz Správnej klinickej praxe pre skúšajúcich
  • Kurz Správnej klinickej praxe pre skúšajúcich a ich tímy
  • Kurz Klinického skúšania zdravotníckych pomôcok
  • Kurzy pre jednotlivé terapeutické oblasti
  • Bioštatistika
  • Príprava na GCP audit alebo inšpekciu

Pre viac informácií alebo v prípade záujmu o iné témy nás kontaktujte
na training@clinical-training.cz alebo volajte (+420) 222 938 680.