R&D Training center
 

On-line školenia

Do on-line školenia sa môžete zaregistrovať priamo na týchto stránkach. Ak chcete využiť zľavy, ktoré poskytujeme akademickým inštitúciám, klientom Leading Clinical Research alebo väčším skupinám účastníkov, kontaktujte nás na training@clinical-training.cz alebo na čísle (+421) 220 282 028.
Školenia Registrácia
Správna klinická prax
Ostatné jazyky
Školenie ISO 14155
(Klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok - Správna klinická prax)

Momentálne sú online kurzy dostupné len v anglickom jazyku, ale to sa čoskoro zmení.