R&D Training center
 

Vážení návštevníci,

Radi by sme Vám predstavili naše R&D tréningové centrum. Leading Clinical Research prevzal tradíciu týchto kurzov, siahajúcu do roku 2004, od spoločnosti DUX Training and Education. Naše klasické otvorené kurzy sú zamerané na Správnu klinickú prax, klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok, farmakovigilanciu, registráciu liečivých prípravkov prípadne na bioštatistiku. Kurzy sú usporadúvané v spolupráci s Asociáciou farmaceutickej medicíny. Partnerom jedného z našich najobľúbenejších kurzov, komplexného päťdňového kurzu Farmaceutickej medicíny, je 1. Lekárska fakulta Karlovej Univerzity. Vysoko kvalifikovaných lektorov a interaktívne usporiadanie považujeme u našich kurzov za štandard.

Vzhledem Vzhľadom k tomu, že e-learning sa stal v poslednej dobe vyhľadávanou tréningovou formou sme v spolupráci s našimi nemeckými partnermi, spoločnosťou GCP-Service, pripravili on-line kurzy Správnej klinickej praxe (dostupné v češtine, slovenčine ako i v ďalších jazykoch) a ISO 14155 (medzinárodný štandard pre klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok, kurz dostupný v angličtine).

Naše kurzy nie sú určené len pre budúcich či súčasných pracovníkov farmaceutického priemyslu, ale i pre skúšajúcich lekárov a ich študijné tímy. Účasť na niektorých kurzoch je ocenená kreditmi Českej lekárskej komory alebo bodmi CME (Continuous Medical Education). Viac informácií získate na týchto stránkach alebo nás kontaktujte na training@clinical-training.cz.

Tešíme sa na stretnutie na našich kurzoch.

Jiri Pasekaza tím R&D tréningového centra

MUDr. Jiří Paseka - jeden zo zakladateľov DUX Training and Education, sa zaoberá tréningami v oblasti R&D už desať rokov. V súčasnosti o.i. vedie R&D tréningové centrum LCR. Okrem pravidelného prednášania zostavuje i tréningy v jednotlivých oblastiach. Bol lektorom Clinical Trial Association a je pozývaný k prednáškam na medzinárodných kurzoch organizácie TOPRA (The Organization for Professionals in Regulatory Affairs). Jiří je spoluautorom knihy „Monitorace, audit a inspekce v klinickém hodnocení“. V rámci svojej práce rád odovzdáva svoje znalosti či skúsenosti účastníkom kurzov.