R&D Training center
 

Kurzy / Přihláška na kurzy

  Název kurzu   Datum od Datum do
Farmaceutická medicína 13.9.2018 21.11.2018
Farmakoekonomika a prostředí na trhu 21.11.2018

Farmaceutická medicína

Datum:  13.9.2018 - 21.11.2018
Cena:  Všechny moduly 32.000 Kč, možnost přihlášení pouze na část kurzu viz níže.
Lektoři:  Viz jednotlivé kurzy.
 • 13.9.2018 Modul I. Fyziologie a farmakologie pro nelékaře
 • 14.9.2018 Modul II. Klinické hodnocení léčiv
 • 24.10.2018 Modul III. Biostatistika a farmakoinformatika
 • 25.10.2018 Modul IV. Registrace léčivých přípravků a farmakovigilance
 • 21.11.2018 Modul V. Farmakoekonomika a prostředí na trhu

Anotace jednotlivých modulů u příslušných kurzů. Kurz je pořádán Asociací farmaceutické medicíny ve spolupráci s 1. Lékařskou fakultou UK. Program sestavil programový výbor ve složení: MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL; prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK; MUDr. Jiří Urban, MBA, ředitel Global Clinical Operations CR, Janssen-Cilag, a předseda AFM. Účast bude ohodnocena kredity ČLK.

Ceny při přihlášení na jednotlivé dny: 1 den 7.900 Kč, 2 dny 15.000 Kč, 3 dny 21.400 Kč, 4 dny 27.000 Kč. Automatická sleva pro více pracovníků jedné firmy se neaplikuje, při zájmu přihlásit více účastníků nás, prosím, kontaktujte. Účastníci jednotlivých modulů obdrží certifikát AFM, účastníci minimálně 4 modulů obdrží podklady pro celý kurz a certifikát 1.LF UK.

Moduly zařazené do kurzu Farmaceutické medicíny se konají v zasedací místnosti Děkanátu 1. LF UK, vchod Na bojišti 3.

Pro koho je kurz určen:

 • Pro pracovníky ve vývoji léků, farmaceuty a pracovníky farmakologických ústavů.
 • Pro lékaře zabývající se klinickým hodnocením léků, pracovníky etických komisí, data managery, studijní sestry a koordinátory apod.
 • Pro manažery farmaceutických firem, kteří si chtějí prohloubit vzdělání a získat širší rozhled v oblasti farmaceutického průmyslu.
 • Pro monitory klinických studií, pracovníky registračních a farmakovigilačních oddělení, pracovníky na pozici Medical Advisor, PR manažery a další pracovníky ve farmaceutickém průmyslu s potřebou vzdělání v této problematice.
 • Pro obchodní zástupce, připravující se na práci produktových manažerů či na jiné pozice v rámci kariérního rozvoje.

Farmakoekonomika a prostředí na trhu

Datum:  21.11.2018
Cena:  7.900 Kč
Lektoři:  MUDr. Michal Prokeš, JUDr. Šárka Špeciánová, Ing. Milan Vocelka, PharmDr. Lenka Vostalová, JUDr. Filip Winter
 • Farmakoekonomika a Health Technology Assessment
 • HTA z pohledu regulační autority
 • Sekce cenové a úhradové regulace; kompetence, představení činností a postupů
 • Legislativní regulace farmaceutického marketingu v ČR
 • GDPR a dopad do farmaceutického průmyslu

Kurz je součástí pětidenního Kurzu Farmaceutické medicíny, přihlásit se však můžete jen na tento den nebo více dnů dle výběru, více podrobností u Kurzu Farmaceutické medicíny.

Místo konání kurzů

GCP-Service International s.r.o., Technopark vchod C, Pekařská 695/10b, Praha 5 (pokud není uvedeno jinak). Místo může být v závislosti na aktuální situaci pozměněno. Ubytování si u dvoudenních kurzů zajišťují účastníci sami.

Cena kurzu zahrnuje

Účast na kurzu, materiály ke kurzu, certifikát, občerstvení a oběd během kurzu. Cena nezahrnuje DPH.

Slevy z ceny

 • Členové Asociace farmaceutické medicíny - 8%
 • Při účasti tří a více osob z jedné společnosti - 10%

Počet účastníků kurzu je vzhledem k interaktivnímu charakteru omezen na 15 (s výjimkou pětidenního kurzu Farmaceutická medicína a kurzu Správná klinická praxe pro zkoušející, studijní sestry, koordinátory klinického hodnocení a datamanažery). V případě většího zájmu budou přihlášky vyřizovány způsobem first come, first serve. Kurzy se konají v uvedené dny v době od 9 do 17 hod (pokud není uvedeno jinak).

Storno podmínky

Při zrušení účasti 10 a méně dnů před konáním kurzu bude účtováno 60% z ceny kurzu. Náhradníka lze vyslat bezplatně.