R&D Training center
 

Kurzy / Přihláška na kurzy

  Název kurzu   Datum od Datum do
Praktické aspekty vedení klinické studie na centru (kurz pro koordinátorky klinických hodnocení a studijní sestry) 30.4.2019
ISO 14155: Klinické zkoušky zdravotnických prostředků 23.5.2019

Praktické aspekty vedení klinické studie na centru (kurz pro koordinátorky klinických hodnocení a studijní sestry)

Datum:  30.4.2019
Cena:  3.900 Kč
Lektoři:  Mgr. Lucie Špatenková, Ing. Michaela Vančová, MPH, MUDr. Jiří Paseka
 • Základní pojmy GCP, ICH GCP R2, studie se zdravotnickými prostředky
 • Povinnosti zadavatele a zkoušejícího s důrazem na informovaný souhlas
 • Zdrojová data a jejich elektronická verze
 • (Nové) technologie a jak s nimi pracovat na centru (ePRO, images uploads, data transfer, eConsent apod.)
 • Příprava na audit a inspekci, nejčastější nálezy
 • Role CRA a koordinátorů klinických hodnocení, lessons learned z činnosti koordinátorů
 • Praktický nácvik

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na provádění klinického hodnocení na straně center. V rámci kurzu získají jednak nezbytný trénink v oblasti Správné klinické praxe a jednak praktické tipy a návody pro průběh studie. Kurz se koná v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno, učebna 212A. Ubytování si účastníci zajišťují sami.

ISO 14155: Klinické zkoušky zdravotnických prostředků

Datum:  23.5.2019
Cena:  7.900 Kč
Lektoři:  MUDr. Jiří Paseka, Bc. Petra Štěpánková, MRQA
 • Helsinská deklarace a principy klinického výzkumu
 • Typy klinických zkoušek
 • Role protokolu a dalších dokumentů
 • Připravovaná aktualizace ISO 14155 a dopady Medical Device Regulation
 • Role Etické komise a SÚKL
 • Povinnosti zadavatele klinické zkoušky a zkoušejících lékařů
 • Role monitorace klinické zkoušky, vigilance v rámci zkoušky
 • Inspekce klinické zkoušky, závěrečná diskuse
Kurz je určen pro všechny, kteří organizují, provádějí, monitorují či koordinují klinické zkoušky. Je vhodný jak pro pracovníky z řad zadavatelů klinických zkoušek, tak i pro lékaře a další personál center, kde klinické zkoušky probíhají.

Místo konání kurzů

GCP-Service International s.r.o., Technopark vchod C, Pekařská 695/10b, Praha 5 (pokud není uvedeno jinak). Místo může být v závislosti na aktuální situaci pozměněno. Ubytování si u dvoudenních kurzů zajišťují účastníci sami.

Cena kurzu zahrnuje

Účast na kurzu, materiály ke kurzu, certifikát, občerstvení a oběd během kurzu. Cena nezahrnuje DPH.

Slevy z ceny

 • Členové Asociace farmaceutické medicíny - 8%
 • Při účasti tří a více osob z jedné společnosti - 10%

Počet účastníků kurzu je vzhledem k interaktivnímu charakteru omezen na 15 (s výjimkou pětidenního kurzu Farmaceutická medicína a kurzu Správná klinická praxe pro zkoušející, studijní sestry, koordinátory klinického hodnocení a datamanažery). V případě většího zájmu budou přihlášky vyřizovány způsobem first come, first serve. Kurzy se konají v uvedené dny v době od 9 do 17 hod (pokud není uvedeno jinak).

Storno podmínky

Při zrušení účasti 10 a méně dnů před konáním kurzu bude účtováno 60% z ceny kurzu. Náhradníka lze vyslat bezplatně.