R&D Training center
 

Kurzy / Přihláška na kurzy

  Název kurzu   Datum od Datum do
ISO 14155: Klinické zkoušky zdravotnických prostředků 14.11.2019
Farmaceutická medicína 20.11.2019 23.1.2020
Fyziologie a farmakologie pro nelékaře 20.11.2019
Audit a inspekce v klinickém hodnocení 27.11.2019
Klinické hodnocení léčiv 4.12.2019
Biostatistika a farmakoinformatika 5.12.2019
Registrace léčivých přípravků a farmakovigilance 22.1.2020
Farmakoekonomika a prostředí na trhu 23.1.2020

ISO 14155: Klinické zkoušky zdravotnických prostředků

Datum:  14.11.2019
Cena:  7.900 Kč
Lektoři:  MUDr. Jiří Paseka, Bc. Petra Štěpánková, MRQA
 • Helsinská deklarace a principy klinického výzkumu
 • Typy klinických zkoušek
 • Role protokolu a dalších dokumentů
 • Připravovaná aktualizace ISO 14155 a dopady Medical Device Regulation
 • Role Etické komise a SÚKL
 • Povinnosti zadavatele klinické zkoušky a zkoušejících lékařů
 • Role monitorace klinické zkoušky, vigilance v rámci zkoušky
 • Inspekce klinické zkoušky, závěrečná diskuse
Kurz je určen pro všechny, kteří organizují, provádějí, monitorují či koordinují klinické zkoušky. Je vhodný jak pro pracovníky z řad zadavatelů klinických zkoušek, tak i pro lékaře a další personál center, kde klinické zkoušky probíhají.

Farmaceutická medicína

Datum:  20.11.2019 - 23.1.2020
Cena:  Všechny moduly 32.000 Kč, možnost přihlášení pouze na část kurzu viz níže.
Lektoři:  Viz jednotlivé kurzy.
 • 13.9.2018 Modul I. Fyziologie a farmakologie pro nelékaře
 • 14.9.2018 Modul II. Klinické hodnocení léčiv
 • 24.10.2018 Modul III. Biostatistika a farmakoinformatika
 • 25.10.2018 Modul IV. Registrace léčivých přípravků a farmakovigilance
 • 21.11.2018 Modul V. Farmakoekonomika a prostředí na trhu

Anotace jednotlivých modulů u příslušných kurzů. Kurz je pořádán Asociací farmaceutické medicíny ve spolupráci s 1. Lékařskou fakultou UK. Program sestavil programový výbor ve složení: MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL; prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK; MUDr. Jiří Urban, MBA, ředitel Global Clinical Operations CR, Janssen-Cilag, a předseda AFM. Účast bude ohodnocena kredity ČLK.

Ceny při přihlášení na jednotlivé dny: 1 den 7.900 Kč, 2 dny 15.000 Kč, 3 dny 21.400 Kč, 4 dny 27.000 Kč. Automatická sleva pro více pracovníků jedné firmy se neaplikuje, při zájmu přihlásit více účastníků nás, prosím, kontaktujte. Účastníci jednotlivých modulů obdrží certifikát AFM, účastníci minimálně 4 modulů obdrží podklady pro celý kurz a certifikát 1.LF UK.

Moduly zařazené do kurzu Farmaceutické medicíny se konají v zasedací místnosti Děkanátu 1. LF UK, vchod Na bojišti 3.

Pro koho je kurz určen:

 • Pro pracovníky ve vývoji léků, farmaceuty a pracovníky farmakologických ústavů.
 • Pro lékaře zabývající se klinickým hodnocením léků, pracovníky etických komisí, data managery, studijní sestry a koordinátory apod.
 • Pro manažery farmaceutických firem, kteří si chtějí prohloubit vzdělání a získat širší rozhled v oblasti farmaceutického průmyslu.
 • Pro monitory klinických studií, pracovníky registračních a farmakovigilačních oddělení, pracovníky na pozici Medical Advisor, PR manažery a další pracovníky ve farmaceutickém průmyslu s potřebou vzdělání v této problematice.
 • Pro obchodní zástupce, připravující se na práci produktových manažerů či na jiné pozice v rámci kariérního rozvoje.

Fyziologie a farmakologie pro nelékaře

Datum:  20.11.2019
Cena:  7.900 Kč
Lektoři:  MUDr. Tomáš Boráň, Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA, Prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., PharmDr. Martin Šíma, Ph.D., PharmDr. Mgr. Petr Vrbata, Ph.D.
 • Základní pojmy fyziologie člověka
 • Základní pojmy farmakologie a preklinického výzkumu
 • Farmakokinetika
 • Farmakogenetika
 • Klinický vývoj generických léčiv
 • Léčivé přípravky pro moderní terapii (ATMP) a biosimilars

Kurz je součástí pětidenního Kurzu Farmaceutické medicíny, přihlásit se však můžete jen na tento den nebo více dnů dle výběru, více podrobností u Kurzu Farmaceutické medicíny.

Audit a inspekce v klinickém hodnocení

Datum:  27.11.2019
Cena:  7.900,- Kč
Lektoři:  Bc. Karin Cvikliková, Bc. Petra Štěpánková, MRQA
 • Audity v praxi: příprava, průběh a nejčastější nálezy
 • Inspekce SÚKL
 • FDA inspekce z pohledu zadavatele
 • FDA Warning letters
 • Principy Root Cause Analysis (RCA)
 • Corrective And Preventive Actions (CAPA) a zhodnocení dopadu dle ICH GCP
Kurz je určen pro všechny, kteří se ve své práci setkávají s audity a inspekcemi. Pozvání k přednášce přijala i mgr. Jana Kelčíková, vedoucí oddělení klinických praxí SÚKL. Součástí kurzu jsou i workshopy zaměřené na praktickou demonstraci a procvičení správných postupů. Nová revize ICH GCP E6 klade navíc důraz na vypracování RCA a CAPA a mj. právě tyto oblasti budou mít účastníci možnost prodiskutovat s lektory se zkušenostmi jak z auditů, tak i z inspekcí SÚKL nebo FDA.

Klinické hodnocení léčiv

Datum:  4.12.2019
Cena:  7.900 Kč
Lektoři:  Ing. Petra Brandejsová, MUDr. Aneta Jedličková, Mgr. Jana Kelčíková, MUDr. Alice Němcová, MUDr. Jiří Paseka, Ing. Tereza Stefflová
 • Principy GCP a fáze klinického hodnocení léčiva
 • Farmaceutická dokumentace pro klinická hodnocení léčiv
 • Regulace klinického hodnocení v EU a ČR
 • Výzvy zadavatele a zkoušejícího v 21. století
 • Inspekce v klinickém hodnocení; procesní postupy
 • Nejčastější nedostatky v klinickém hodnocení
 • Možnost použití neregistrovaných léčivých přípravků
Kurz je součástí pětidenního Kurzu Farmaceutické medicíny, přihlásit se však můžete jen na tento den nebo více dnů dle výběru, více podrobností u Kurzu Farmaceutické medicíny.
 

Biostatistika a farmakoinformatika

Datum:  5.12.2019
Cena:  7.900 Kč
Lektoři:  PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., MUDr. Jiří Paseka, RNDr. Dalibor Svoboda
 • Zdroje medicínských informací
 • Základní typy a designy studií
 • Testy významnosti, chyby prvního a druhého druhu
 • Analýza síly a velikost výběru
 • Statistická a klinická významnost
 • Regulační texty pro statistiku (EU a ICH)
Kurz je součástí pětidenního Kurzu Farmaceutické medicíny, přihlásit se však můžete jen na tento den nebo více dnů dle výběru, více podrobností u Kurzu Farmaceutické medicíny.
 

Registrace léčivých přípravků a farmakovigilance

Datum:  22.1.2020
Cena:  7.900 Kč
Lektoři:  MUDr. Jitka Vokrouhlická, Mgr. Iva Strnadová, MVDr. Marcela Vostárková, MUDr. Eva Jirsová, MUDr. Ludmila Filipová, MUDr. Jiří Sikač, PharmDr. Jan Škrle
 • Registrace léčivých přípravků
 • Farmaceutická dokumentace k registraci léčivého přípravku
 • Preklinická a klinická dokumentace k registraci léčivého přípravku
 • Farmakovigilance z pohledu regulační autority
 • Farmakovigilance z pohledu průmyslu
Kurz je součástí pětidenního Kurzu Farmaceutické medicíny, přihlásit se však můžete jen na tento den nebo více dnů dle výběru, více podrobností u Kurzu Farmaceutické medicíny.
 

Farmakoekonomika a prostředí na trhu

Datum:  23.1.2020
Cena:  7.900 Kč
Lektoři:  MUDr. Michal Prokeš, JUDr. Šárka Špeciánová, Ing. Milan Vocelka, PharmDr. Lenka Vostalová, JUDr. Filip Winter
 • Farmakoekonomika a Health Technology Assessment
 • HTA z pohledu regulační autority
 • Sekce cenové a úhradové regulace; kompetence, představení činností a postupů
 • Legislativní regulace farmaceutického marketingu v ČR
 • GDPR a dopad do farmaceutického průmyslu

Kurz je součástí pětidenního Kurzu Farmaceutické medicíny, přihlásit se však můžete jen na tento den nebo více dnů dle výběru, více podrobností u Kurzu Farmaceutické medicíny.

Místo konání kurzů

GCP-Service International s.r.o., Technopark vchod C, Pekařská 695/10b, Praha 5 (pokud není uvedeno jinak). Místo může být v závislosti na aktuální situaci pozměněno. Ubytování si u dvoudenních kurzů zajišťují účastníci sami.

Cena kurzu zahrnuje

Účast na kurzu, materiály ke kurzu, certifikát, občerstvení a oběd během kurzu. Cena nezahrnuje DPH.

Slevy z ceny

 • Členové Asociace farmaceutické medicíny - 8%
 • Při účasti tří a více osob z jedné společnosti - 10%

Počet účastníků kurzu je vzhledem k interaktivnímu charakteru omezen na 15 (s výjimkou pětidenního kurzu Farmaceutická medicína a kurzu Správná klinická praxe pro zkoušející, studijní sestry, koordinátory klinického hodnocení a datamanažery). V případě většího zájmu budou přihlášky vyřizovány způsobem first come, first serve. Kurzy se konají v uvedené dny v době od 9 do 17 hod (pokud není uvedeno jinak).

Storno podmínky

Při zrušení účasti 10 a méně dnů před konáním kurzu bude účtováno 60% z ceny kurzu. Náhradníka lze vyslat bezplatně.