R&D Training center
 

Kurzy / Přihláška na kurzy

  Název kurzu   Datum od Datum do
Farmaceutická medicína 20.11.2019 23.1.2020
Biostatistika a farmakoinformatika 16.1.2020
Registrace léčivých přípravků a farmakovigilance 22.1.2020
Farmakoekonomika a prostředí na trhu 23.1.2020
Biostatistika a farmakoinformatika 25.3.2020

Farmaceutická medicína

Datum:  20.11.2019 - 23.1.2020
Cena:  Všechny moduly 32.000 Kč, možnost přihlášení pouze na část kurzu viz níže.
Lektoři:  Viz jednotlivé kurzy.
 • 20.11.2019 Modul I. Fyziologie a farmakologie pro nelékaře
 • 4.12.2019 Modul II. Klinické hodnocení léčiv
 • 5.12.2019 Modul III. Biostatistika a farmakoinformatika
 • 22.1.2020 Modul IV. Registrace léčivých přípravků a farmakovigilance
 • 23.1.2020 Modul V. Farmakoekonomika a prostředí na trhu

Anotace jednotlivých modulů u příslušných kurzů. Kurz je pořádán Asociací farmaceutické medicíny ve spolupráci s 1. Lékařskou fakultou UK. Program sestavil programový výbor ve složení: MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL; MUDr. Tomáš Boráň, ředitel Sekce registrací SÚKL; prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK a předseda AFM; MUDr. Jiří Urban, MBA, ředitel Global Clinical Operations CR, Janssen-Cilag, a místopředseda AFM. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání.

Přihlášky zde nebo na stránkách Asociace farmaceutické medicíny, https://www.farmed.cz/kurzy/new. Ceny při přihlášení na jednotlivé dny: 1 den 7.900 Kč, 2 dny 15.000 Kč, 3 dny 21.400 Kč, 4 dny 27.000 Kč. Automatická sleva pro více pracovníků jedné firmy se neaplikuje, při zájmu přihlásit více účastníků nás, prosím, kontaktujte. Účastníci jednotlivých modulů obdrží certifikát AFM, účastníci minimálně 4 modulů obdrží podklady pro celý kurz a certifikát 1.LF UK.

Moduly zařazené do kurzu Farmaceutické medicíny se konají v zasedací místnosti Děkanátu 1. LF UK, vchod Na bojišti 3.

Pro koho je kurz určen:

 • Pro pracovníky ve vývoji léků, farmaceuty a pracovníky farmakologických ústavů.
 • Pro lékaře zabývající se klinickým hodnocením léků, pracovníky etických komisí, data managery, studijní sestry a koordinátory apod.
 • Pro manažery farmaceutických firem, kteří si chtějí prohloubit vzdělání a získat širší rozhled v oblasti farmaceutického průmyslu.
 • Pro monitory klinických studií, pracovníky registračních a farmakovigilačních oddělení, pracovníky na pozici Medical Advisor, PR manažery a další pracovníky ve farmaceutickém průmyslu s potřebou vzdělání v této problematice.
 • Pro obchodní zástupce, připravující se na práci produktových manažerů či na jiné pozice v rámci kariérního rozvoje.

Biostatistika a farmakoinformatika

Datum:  16.1.2020
Cena:  7.900 Kč
Lektoři:  Mgr. Markéta Turynová, MUDr. Jiří Paseka, RNDr. Dalibor Svoboda
 • Zdroje medicínských informací
 • Základní typy a designy studií
 • Testy významnosti, chyby prvního a druhého druhu
 • Analýza síly a velikost výběru
 • Statistická a klinická významnost
 • Regulační texty pro statistiku (EU a ICH)
Kurz je součástí pětidenního Kurzu Farmaceutické medicíny, přihlásit se však můžete jen na tento den nebo více dnů dle výběru, více podrobností u Kurzu Farmaceutické medicíny.
 

Registrace léčivých přípravků a farmakovigilance

Datum:  22.1.2020
Cena:  7.900 Kč
Lektoři:  MUDr. Jitka Vokrouhlická, Mgr. Iva Strnadová, MVDr. Tomáš Radiměřský, MUDr. Eva Jirsová, MUDr. Ludmila Filipová, PharmDr. Jan Škrle
 • Registrace léčivých přípravků
 • Farmaceutická dokumentace k registraci léčivého přípravku
 • Preklinická a klinická dokumentace k registraci léčivého přípravku
 • Farmakovigilance 1: Úvod do farmakovigilance, její historie a používané definice; Legislativa v ČR a Evropě; Role Státního ústavu pro kontrolu léčiv
 • Farmakovigilance 2: Detekce signálů ve farmakovigilanci; Risk Management; Poregistrační studie bezpečnosti; Povinnosti držitele rozhodnutí o registraci
Kurz je součástí pětidenního Kurzu Farmaceutické medicíny, přihlásit se však můžete jen na tento den nebo více dnů dle výběru, více podrobností u Kurzu Farmaceutické medicíny.
 

Farmakoekonomika a prostředí na trhu

Datum:  23.1.2020
Cena:  7.900 Kč
Lektoři:  MUDr. Michal Prokeš, Mgr. Karel Ulrych, PharmDr. Jakub Velík, Ing. Milan Vocelka, JUDr. Filip Winter
 • Farmakoekonomika a Health Technology Assessment
 • Vstup nových molekul do úhrad na příkladech
 • Vstup generik a biosimilars do úhrad na příkladech a přehodnocení úhrad při změně situace na trhu nebo v klinické praxi
 • Aplikovaná praxe zajištění dostupnosti léčiv
 • Souběžný dovoz
 • Legislativní regulace farmaceutického marketingu v ČR

Kurz je součástí pětidenního Kurzu Farmaceutické medicíny, přihlásit se však můžete jen na tento den nebo více dnů dle výběru, více podrobností u Kurzu Farmaceutické medicíny.

Biostatistika a farmakoinformatika

Datum:  25.3.2020
Cena:  7.900 Kč
Lektoři:  Mgr. Markéta Turynová, MUDr. Jiří Paseka, RNDr. Dalibor Svoboda
 • Zdroje medicínských informací
 • Základní typy a designy studií
 • Testy významnosti, chyby prvního a druhého druhu
 • Analýza síly a velikost výběru
 • Statistická a klinická významnost
 • Regulační texty pro statistiku (EU a ICH)
Kurz je určen pro všechny, kteří ve své praxi hledají medicínské informace a potřebují rozumět základům biostatistiky ať již při přípravě či čtení protokolů studií, při čtení věděckých publikací či při hodnocení kvality a průkaznosti dosažených výsledků. Profitovat z účasti budou jak monitoři klinických studií nebo projektoví manažeři v oblasti R&D, tak i pracovníci v oblasti Medical Affairs či marketingu (lékařští poradci, produktoví specialisté apod.).

Místo konání kurzů

GCP-Service International s.r.o., Technopark vchod C, Pekařská 695/10b, Praha 5 (pokud není uvedeno jinak). Místo může být v závislosti na aktuální situaci pozměněno. Ubytování si u dvoudenních kurzů zajišťují účastníci sami.

Cena kurzu zahrnuje

Účast na kurzu, materiály ke kurzu, certifikát, občerstvení a oběd během kurzu. Cena nezahrnuje DPH.

Slevy z ceny

 • Členové Asociace farmaceutické medicíny - 7%
 • Při účasti tří a více osob z jedné společnosti - 10%

Počet účastníků kurzu je vzhledem k interaktivnímu charakteru omezen na 15 (s výjimkou pětidenního kurzu Farmaceutická medicína a kurzu Správná klinická praxe pro zkoušející, studijní sestry, koordinátory klinického hodnocení a datamanažery). V případě většího zájmu budou přihlášky vyřizovány způsobem first come, first serve. Kurzy se konají v uvedené dny v době od 9 do 17 hod (pokud není uvedeno jinak).

Storno podmínky

Při zrušení účasti 10 a méně dnů před konáním kurzu bude účtováno 60% z ceny kurzu. Náhradníka lze vyslat bezplatně.