R&D Training center
 

Vážení návštěvníci,

Rádi Vám představujeme naše R&D tréninkové centrum. Leading Clinical Research převzal tradici těchto kurzů sahající do roku 2004 od společnosti DUX Training and Education. Naše klasické otevřené kurzy jsou zaměřeny na Správnou klinickou praxi, klinické zkoušky zdravotnických prostředků, farmakovigilanci, registrace léčivých přípravků nebo na biostatistiku. Kurzy jsou pořádány ve spolupráci s Asociací farmaceutické medicíny. Partnerem jednoho z našich nejoblíbenějších kurzů, komplexního pětidenního kurzu Farmaceutická medicína, je pak 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vysoce kvalifikované lektory a interaktivní uspořádání považujeme u našich kurzů za standard.

Vzhledem k tomu, že e-learning se stal v poslední době vyhledávanou formou tréninků, připravili jsme ve spolupráci s našimi německými partnery, společností GCP-Service, on-line kurzy ve Správné klinické praxi (dostupné v češtině, slovenštině a případně v dalších jazycích) a v ISO 14155 (mezinárodním standardu pro klinické zkoušky zdravotnických prostředků, dostupný v angličtině).

Naše kurzy nejsou určeny pouze pro budoucí či stávající pracovníky z farmaceutického průmyslu, ale i pro zkoušející lékaře a jejich studijní týmy. Účast na některých kurzech je oceněna kredity České lékařské komory nebo body CME (Continuous Medical Education). Více informací získáte na těchto stránkách nebo nás kontaktujte na training@clinical-training.cz.

Těšíme se na setkání na našich kurzech.

Jiri Pasekaza tým R&D tréninkového centra

MUDr. Jiří Paseka - jeden ze zakladatelů DUX Training and Education, se zabývá tréninky v oblasti R&D již deset let. V současnosti mj. vede R&D tréninkové centrum LCR. Zde kromě pravidelného přednášení i sestavuje tréninky v jednotlivých oblastech. Byl lektorem Clinical Trial Association a je zván k přednáškám na mezinárodních kurzech organizace TOPRA (The Organization for Professionals in Regulatory Affairs). Jiří je spoluautorem knihy “Monitorace, audit a inspekce v klinickém hodnocení”. V rámci své práce rád předává znalosti či zkušenosti účastníkům kurzů.